بیمارستان بشرویه ارتقا می‌یابد

خبرگزاری ایسنا

جواد قناعت امروز جمعه 6 خرداد از بیمارستان جدید شهرستان بشرویه با حضور امام جمعه و فرماندار این شهرستان بازدید کرد.
 
به گزارش ایسنا، استاندار خراسان جنوبی در بازدید از بیمارستان جدید شهرستان بشرویه اظهار کرد: جهت پیگیری تامین امتیاز آب و جاده دسترسی برای بیمارستان شهرستان بشرویه اقدامات لازم انجام خواهد شد.
 
وی با توجه به اینکه بیمارستان جدید بشرویه 32 تختخوابی است، افزود: اقدامات و پیگیری های لازم را جهت افزایش بنا و تغییر تیپ بیمارستان شهرستان بشرویه از ۳۲ به ۸۴ تخت را انجام می دهیم و در سال ۱۴۰۴ قرار است این بیمارستان ۸۴ تخت مصوب داشته باشد.
 
دستور ویژه استاندار به فرماندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پیگیری رفع موانع از مسیر کار، تسریع در روند اجرای پروژه و پیگیری مسائل تامین نیروی انسانی و تجهیز بیمارستان در مرکز از نتایج این بازدید بود.
 
گفتنی است؛ عملیات ساخت بیمارستان جدید بشرویه از سال ۹۰ آغاز شده است و اکنون ساختمان بیمارستان با هزینه کرد ۴۸ میلیارد تومان تکمیل شده است، اما به تکمیل ساختمان اداری، انبار و محوطه سازی جهت به بهره برداری رسیدن نیاز دارد.

https://dailybulletin.ir/28/05/2022/%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%82%d8%a7-%d9%85%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%af/