خطیب زاده: پیشرفت‌‎های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوا – فضا، حق مسلم ملت ایران است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا به نقل از اداره کل اطلاع رسانی و سخنگویی وزارت امور خارجه،سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به فضاسازی های اخیر برخی مقامات آمریکایی و اروپایی در خصوص پرتاب آزمایشی ماهواره بر سیمرغ اظهار داشت پیشرفت های علمی و تحقیقاتی از جمله در حوزه هوا-فضا، حق مسلم ملت ایران بوده و اینگونه اظهارات مداخله جویانه در عزم ملت ایران برای پیشرفت در این حوزه، خللی ایجاد نخواهد کرد.

سعید خطیب زاده افزود: هیچ قطعنامه ای جمهوری اسلامی ایران را از برنامه ‌تحقیقات فضایی و آزمایش‌های مرتبط از جمله در حوزه ماهواره برها منع نمی‌کند، لذا استناد به قطعنامه ۲۲۳۱ مغالطه ای بی مورد و از اساس خلاف واقع است.

 سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان خاطر نشان کرد: همانگونه که پیشتر تصریح شده جمهوری اسلامی ایران طبق موازین بین‌المللی حق استفاده از فناوری‌های صلح آمیز در مسیر توسعه علمی – تحقیقاتی خود را دارد و در این مسیر منتظر نظر برخی کشورهایی که در صدد تحمیل رای خود هستند نخواهد بود.

خطیب زاده همچنین اظهار داشت: دولت و ملت ایران قدردان نوآوری های علمی و فنآوریهای صلح آمیز بومی فرزندان دانشمند و نخبه خود در عرصه هوا-فضا که در دوران تحریمهای غیرقانونی و ناعادلانه حاصل شده هستند.
 

https://dailybulletin.ir/01/01/2022/%d8%ae%d8%b7%db%8c%d8%a8-%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%e2%80%8e%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa/