سخنگوی دولت: کسری بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز دولت است

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، علی بهادری جهرمی در گفت وگویی، جهت‌گیری بودجه ۱۴۰۱ در جهت تقویت و توسعه نقش و جایگاه مردم در حوزه اقتصاد، عنوان کرد و گفت: محوریت و چارچوب بودجه‌ طراحی شده مبتنی بر این نگاه است و به همین منظور صندوقی تحت عنوان «صندوق پیشرفت و عدالت» در این بودجه پیش‌بینی شده که از منابع آن صندوق می‌شود برای جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی به منظور اجرای طرح‌های ملی و استانی استفاده کرد.

سخنگو و رییس شورای اطلاع ­رسانی دولت، ادامه داد: در توزیع منابع بودجه سعی شده است به آمایش سرزمینی توجه شود. هم در جهت افزایش عدالت در توزیع منابع در استان‌های مختلف کشور به ویژه برای حمایت از استان‌های محروم و هم اینکه مبتنی بر آمایش سرزمینی، موارد و طرح‌ها و موضوعات مورد نیاز استان در اولویت حمایت های مالی دولت قرار بگیرد.

بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: امسال هم چارچوب‌های کلی اختیار در بودجه به خود استان‌ها واگذار شده است.

وی، گفت: کسری بودجه خط قرمز دولت است اقدامی که منتهی به کسری بودجه یا ایجاد تورم باشد در بودجه وجود ندارد. همزمان سعی شده از بقیه ابزارهایی که ممکن است به هر نحو منجر به افزایش نقدینگی یا ایجاد تورم شود مثل تسهیلات تکلیفی ممانعت و جلوگیری شود.

بهادری جهرمی یادآور شد: حتی هزینه‌های جاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ صرف نظر از افزایش حقوق کارمندان که طبق روال معمول باید انجام می‌شد نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته و دولت سعی کرده است از هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد برای اینکه تورم جدیدی در بازار ایجاد نشود.

سخنگوی دولت: کسری بودجه ۱۴۰۱ خط قرمز دولت است