میراحمدی دبیر شورای امنیت کشور شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در جلسه روز یکشنبه شورای معاونین به ریاست احمد وحیدی وزیر کشور ضمن بررسی موضوعات و دستور کارهای اصلی نشست، سید مجید میراحمدی به عنوان معاون امنیتی و انتظامی و دبیر شورای امنیت کشور و مجید بکایی بعنوان نماینده وزیر در امور استان های کویری و محرومیت زدایی منصوب شدند.

همچنین در این نشست وزیر کشور از زحمات حسین ذوالفقاری معاون سابق امنیتی و انتظامی وزارت کشور قدردانی کرد.

میراحمدی پیش از این جانشین معاونت اطلاعات و امنیت ستاد کل نیروهای مسلح بود.

https://dailybulletin.ir/27/12/2021/%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%b4%d8%af/