نظرات مرکز در مورد طرح صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس، عطاالله رفیعی آتانی در یادداشتی با اشاره به مباحثی که در روزهای اخیر درباره طرح صیانت در فضای سیاسی کشور مطرح است، ‌نوشت: به دلیل اجرای مسئولیتی که مجلس بر عهده‌ مرکز پژوهش‌ها گذاشت، طرح صیانت بنابر رویه مرسوم در چارچوب یک کارگروه مشترک با مشارکت همه معاونت‌های مرکز و دفاتر ذیل آنها به بحث و گفت و گو گذاشته شد.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: با توجه به تاکید سیاست‌های کلی قانونگذاری مبنی بر مشارکت ذینفعان و ذیربطان در جلسات، نشست‌های نخبگانی برگزار شد که طبق تحلیل نشست‌های مربوط، اکثریت شرکت کنندگان، مفاد طرح را دارای اشکال می‌دانستند هرچند بر ضرورت وجود بستر قانونی در این باره نیز تاکید می‌شد.

رفیعی آتانی تصریح کرد: آنچه که اینجانب شاهد بودم آن است که نظرات مرکز دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود با این تفاوت که نقطه نظرات ذیربطان و مخاطبان طرح نیز در دور جدید بررسی محل استناد واقع شد.

وی تصریح کرد: در دوره پیش نیز مجموعه مرکز با اینکه اصل ضرورت تنظیم‌گری و مدیریت فضای مجازی را بدیهی می‌دانست، اما در مورد طرح مذکور غالب معاونت‌ها و دفاتر دارای نظرات انتقادی معطوف به برخی مواد و اصلاح و تکمیل آن را داشتند.

قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: اما با توجه به تقاضای تسریع بررسی و محدودیت زمان و نیز ارتباط موثر و مستقیم معاونت فرهنگی با کمیسیون فرهنگی، نظرات معاونت‌ها و دفاتر دیگر مرکز به درستی دیده نشد و اعمال نظرات موکول به موعد بررسی در جلسات کمیسیون تخصصی شد که البته کمیسیون تقاضای بررسی بصورت اصل ۸۵ کرد و فرصت بررسی دقیق‌تر در کمیسیون فرهنگی به کمیسیون مشترک موکول شد.

رفیعی آتانی بیان کرد:‌ از طرفی در دور نخست بررسی به عنوان مرکز نیز هیچ گزارش تحقیقی به نحو متعارف مرکز نیز منتشر نشد که همه اشکالات و ضعف‌ها و قوت‌های آن گفته شود.

وی ادامه داد: بنابراین آنچه که در نامه جدید مرکز به مجلس اعلام شده، نظرات همه دفاتر و معاونت‌های مرکز مبتنی بر دریافت‌های کارشناسی و جلسات نخبگانی بود و هست که به صورت طبیعی می‌تواند مخالفان و موافقانی داشته باشد و یا ممکن است برخی با نظرات برخی از دفاتر مثل دفاتر حقوقی و زیربنایی موافق باشند و یا دفتر فرهنگی و اجتماعی و یا بلعکس.

مقام سابق و فعلی مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد:‌ طبیعی است شان مرکز، شان مشورتی است و طبق فرهنگ مدیریتی مرکز، نظر بخش‌های تخصصی مرکز به مجلس اعلام می‌شود.

رفیعی آتانی عنوان کرد: البته در متن نامه ارسالی تاکید شد مرکز آمادگی اصلاح اشکالات وارده بر طرح را دارد تا موضوع مدیریت فضای مجازی هم چنان بدون ضوابط قانونی و رها نباشد.

نظرات مرکز در مورد طرح صیانت دقیقا همان نظرات دوره قبلی بود