داستان «مهربان‌تر از مرگ»‌ چاپ شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب داستان «مهربان‌تر از مرگ» نوشته ناصر پروانی به‌تازگی توسط انتشارات گرایش منتشر و راهی بازار نشر شده است. این‌کتاب هفدهمین اثر ناصر پروانی است که عوایدش مانند چند دیگر متاخر وی وقف امور خیریه خواهد شد.

داستان کتاب پیش‌رو اجتماعی و درباره جلوه‌های عاشقانه در زندگی خانوادگی است. مقایسه، گذشت، حسادت، لجبازی و تاثیرشان بر مسیر خانواده ازجمله موضوعات مهمی هستند که در داستان «مهربان‌تر از مرگ» درباره آن‌ها صحبت شده است.

بین اتفاقات این‌داستان، حادثه عمل جراحی و پیوند قلب نیز تاثیر زیادی بر روند حوادث داستان دارد.

این‌کتاب با ۲۰۰ صفحه منتشر شده است.

https://dailybulletin.ir/13/12/2021/%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af%e2%80%8c-%da%86%d8%a7%d9%be-%d8%b4%d8%af/