برگزاری اجتماع بزرگ خانوادگی«سلام فرمانده» در تهران

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ستاد برگزاری مراسم و ابوذر روحی اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» با حضور خانواده ها ،دهه هشتادی‌ها و دهه نودی‌ها در تهران برگزار می‌شود.

این مراسم خانوادگی با حضور خانواده ها و دهه هشتادی ها و نودی هاو همراه با اجرای سرود «سلام فرمانده» با حضور «ابوذر روحی» برگزار خواهد شد .

ستاد برگزاری مراسم و ابوذر روحی ضمن تشکر از مجموعه هایی که در تهران برنامه هماهنگ کرده بوده اند، گفت: با توجه به لزوم یک اجتماع بزرگ و سراسری در تهران سایر مراسمات به اجتماع بزرگ موکول می شود که زمان آن متعاقبا اعلام می گردد.

گفتنی است این اجتماع احتمال زیاد اواخر هفته آینده در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی برگزار خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/18/05/2022/%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1/