مراسم امضای «گردان عاشقان» برگزار می‌شود

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم جشن امضای دو کتاب «از من نخواه آرام بگیرم» نوشته الهه آخرتی و «گردان عاشقان» نوشته اصغر آبخضر امروز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت در غرفه انتشارات ۲۷ بعثت برگزار می‌شود.

برنامه مربوط به کتاب «گردان عاشقان» ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه و جشن امضای «از من نخواه آرام بگیرم» هم ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

غرفه انتشارات ۲۷ بعثت واقع در شبستان اصلی مصلی امام خمینی (ره) راهروی ۲۶ غرفه ۳۴ قرار دارد.

https://dailybulletin.ir/18/05/2022/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%85%d8%b6%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%b4%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%db%8c/