گاز مصرفی تاسیسات گردشگری از تعرفه صنعتی خارج شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی علی‌اصغر شالبافیان گفت: پس از تصویب قانون بودجه و مکاتبه وزیر گردشگری با وزیر نفت مبنی بر اعلام مصادیق تاسیسات گردشگری موضوع جز ۲ بند م تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تعرفه گاز طبیعی تاسیسات گردشگری، صنایع دستی و آب درمانی و هتل ها از ابتدای سال جاری مشابه تعرفه بخش تجاری معادل ۱۴۹۵ ریال محاسبه خواهد شد و از شمول تعرفه صنعتی خارج شده‌اند. بدیهی است مشمولین قانون با ارائه تاییدیه از ادارات کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند از مزایای قانونی موجود استفاده کنند.
وی افزود: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تصویب محاسبه تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی و آب‌درمانی مشابه خدمات اجرایی شد و پیرو آن موضوع اعلام مصادیق تاسیسات گردشگری کشور جهت دریافت مشوق‌های حمایتی بند فوق بر اساس آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری مصوب سال ۱۳۹۴هیات وزیران به منظور خدمات‌رسانی مناسب به گردشگران در دستور کار قرار گرفت. 

طبق گفته شالبافیان بر اساس مصوبه هیات وزیران همه مصادیق تاسیسات گردشگری در ایین نامه ایجاد اصلاح تکمیل و درجه بندی تاسیسات گردشگری می‌توانند مشمول طرح حمایتی از تعرفه مصرف گاز شوند. 

معاون گردشگری در پایان تاکید کرد: حمایت از فعالان گردشگری و بخش خصوصی از اصلی‌ترین اولویت‌های این حوزه به شمار می آید. براساس قانون بودجه ۱۴۰۰ تعرفه گازبهای واحدهای مذکور براساس متوسط نرخ خوراک پتروشیمی محاسبه می‌شد که این موضوع موجب افزایش چشمگیر هزینه گازبهای این واحدها شده بود.
 

https://dailybulletin.ir/20/05/2022/%da%af%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87-%d8%b5%d9%86%d8%b9/