۱۰ در ۱۰؛ ناشران عربی، مصلی و میزان تخفیف را پسندیدند+ اینفوگرافی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات ایرنا؛ قرار گرفتن نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در تقویم فرهنگی رویدادهای نمایشگاهی بر بستر یار مهربان، باعث شده تا علاوه‌ بر میزبانی این رخداد از ناشران داخلی، بخش مهمی از بازار این نمایشگاه به حوزه کتاب‌های لاتین و عربی بازگردد.

ازسویی‌دیگر تمامی ناشران کشورهای خارجی و آژانس‌های ادبی که دیگر ناشران جهان را در نمایشگاه بین‌المللی کتاب میزبانی می‌کنند تلاش دارند به روزترین منابع موجود در علوم مختلف جهان را در قالب شکل مکتوب آن به مخاطبان و دوستداران یار مهربان ارائه دهند.

بر همین اساس یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش کیفیت این نمایشگاه به پیشوند بین‌المللی آن و بحث میزبانی از ناشران کشورهای خارجی در دو بخش لاتین زبان و عربی زبان باز می‌گردد.

در استمرار نظرسنجی‌های پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) از ناشران عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی؛ این بار پیکان این آمایش به سمت ناشران خارجی در دو بخش عربی‌زبان و لاتین‌زبان باز می‌گردد.

بر این اساس مولفه‌های ۱۰گانه‌ای از جمله قیمت‌گذاری کتاب‌ها، میزان تخفیف، حضور مردم، چیدمان و دکور غرفه‌ها، خدمات جانبی، عملکرد برگزارکنندگان، موضوع نشست‌ها و تنوع کتاب‌های تازه منتشر شده، محل برگزاری نمایشگاه و میزان فروش را با ناشران حاضر در بخش ناشران عمومی، کودک و نوجوان، دانشگاهی، خارجی و بین‌الملل به تبادل نظر گذاشت.

در این نظرسنجی عدد یک نشان‌دهنده ضعیف‌ترین و عدد ۱۰ نشان‌دهنده عالی‌ترین رویکرد ناشران در مواجهه با مولفه‌های عنوان شده است.

۱۰ در ۱۰؛ ناشران عربی، مصلی و میزان تخفیف را پسندیدند+ اینفوگرافی

«محل برگزاری نمایشگاه» و «قیمت‌گذاری کتاب‌ها» دو مولفه قدرتمند از دید ناشران خارجی عرب زبان

در ششمین آمایش ایرنا از ۱۰ ناشر فعال در بخش ناشران عربی زبان و در یک تحلیل کلی این نظرسنجی مطابق تمامی پنج آمایش قبلی؛ مولفه «محل برگزاری نمایشگاه» با قاطعیت آرا ناشران حاضر در بخش ناشران خارجی عربی زبان بیشترین رأی و رویکرد رضایتمندی ناشران (عالی) را با خود به‌همراه دارد.

همچنین در این آمایش «قیمت‌گذاری کتاب‌ها» و «میزان تخفیف در نظر گرفته شده» با رضایتمندی مطلوب ناشران در دو بخش فیزیکی و مجازی نمایشگاه سی‌وسوم کتاب تهران همراه است.

اما نکته حائز اهمیت در این میان آنکه بعد از عدم اطلاع‌رسانی دقیق از سوی روابط عمومی نمایشگاه کتاب و چینش برنامه نشست‌های تخصصی این رویداد که در پنج آمایش قبلی ایرنا از ناشران عمومی، دانشگاهی و کودک ونوجوان همواره مولفه «موضوع نشست‌ها» پایین‌ترین عدد را به خود اختصاص می‌داد، این آسیب به بخش ناشران خارجی عربی زبان نیز منتقل شده است و قاطبه ناشران در این آمایش نسبت به برگزاری نشست‌ها، موضوعیت و خروجی آنها اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند.

همه اینها در شرایطی است که در مواجهه با دیگر نمایشگاه‌های بین‌المللی یکی از مهمترین مولفه‌های کیفیت سنجی نمایشگاه‌های جهانی مرتبط با یار مهربان به برگزاری نشست‌های جنبی با هدف انتقال دانش روز و تجربیات دیگر ناشران جهت حضور قدرتمندتر در بازارهای جهاین توسط ناشران تازه راه یافته به عرصه جهانی نشر است.

اما در نقطه مقابل چهار مولفه «خدمات جانبی»؛ «میزان فروش»؛ «عملکرد برگزار کنندگان» و «چیدمان و دکور غرفه‌ها» از دید ناشران حاضر در بخش انتشاراتی های عربی زبان سالن ناشران خارجی نمره میانگین و قابل قبولی را به خود اختصاص داده است.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) این نظرسنجی را تا پایان نمایشگاه سی‌وسوم کتاب تهران ادامه خواهد داد. قطعاً طی روزهای پیش رو با گسترش دامنه ناشران حاضر در این نظرسنجی می‌توان به آرای قطعی و متقن‌تری دست پیدا کرد.

https://dailybulletin.ir/20/05/2022/%db%b1%db%b0-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b0%d8%9b-%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%8c-%d9%85%d8%b5%d9%84%db%8c-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d8%ae%d9%81%db%8c/