اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» روز پنجشنبه 5 خرداد در تهران و در ورزشگاه صد هزار نفری آزادی، برگزار می‌شود.

این مراسم خانوادگی با حضور خانواده‌ها و دهه هشتادی‌ها و نودی ها و همراه با اجرای سرود «سلام فرمانده» با حضور «ابوذر روحی» برگزار خواهد شد.

اجتماع بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در ورزشگاه صدهزار نفری آزادی

https://dailybulletin.ir/21/05/2022/%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af/