رفیعی: کمیته وضعیت نقش مهمی در ایجاد نظم در فوتبال کشور دارد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون فوتبال، غلامرضا رفیعی در ارتباط با ارزیابی وی از فعالیتهای کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون گفت: مطالعه آراء صادره از کمیته وضعیت، مبین افزایش دقت روزافزون آن کمیته در رسیدگی به دعاوی و اختلافات قراردادی حوزه فوتبال و صدور آراء است. لازم می دانم از تلاشهای اعضای این کمیته تقدیر کنم.

مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال افزود: علاوه بر جمشید نورشرق به عنوان حقوقدانی باتجربه و عضو هیأت علمی دانشگاه که رییس کمیته وضعیت بازیکنان است، سایر اعضای این کمیته عرفان شمس، نیما خسروی یونس دانش پژوه، مهدی عزیزی و منیرالسادات جلالی نیز همگی با تحصیلات عالی حقوقی و تجربه ی فراوانی که در طی خدمت در این کمیته کسب کرده اند، کمک شایانی به حل و فصل موضوعات و پرونده های ارجاعی نموده اند.

وی افزود: نقش مهم کمیته وضعیت بازیکنان برابر اساسنامه و مقررات حاکم، در زمینه حل و فصل اختلافات مالی بین بازیکنان، مربیان و باشگاه ها از یک سو و دعاوی ناظر بر نقل و انتقال امتیازات تیم ها از سوی دیگر غیر قابل انکار است. به علاوه، نظارت این کمیته بر امور واسطه های نقل و انتقالات نیز باعث استقرار نظم و انضباط چشمگیری بر فعالیت این بخش از دست اندرکاران فوتبال کشور شده است.

مشاور عالی حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: البته هیچکس منکر اختلاف آراء و نظرات حقوقی نیست. ممکن است ایرادات یا انتقاداتی در مورد بعضی از پرونده ها وجود داشته باشد. اما بخاطر داشته باشیم که معمولا در هر دعوا یکی از اصحاب دعوا به دلیل محکومیت یافتن انتقاداتی را مطرح کند. اساسا فلسفه پیش بینی مراجع عالی نظیر کمیته استیناف و یا دیوان بین المللی داوری ورزش این است که آراء بدوی مورد بازبینی قرار گرفته و اشخاص بتوانند با تجدیدنظرخواهی از آراء صادره، نزد مرجع بالاتر دادخواهی نمایند که در این فرآیند، قطعاً احتمال نقض بعضی از آراء مراجع بدوی نیز وجود دارد.

رفیعی افزود: امیدواریم با توجه به لزوم تحول در مقررات داخلی حاکم در عرصه فوتبال، در انطباق با مقررات بین المللی، شاهد رشد و ارتقاء هرچه بیشتر اتقان آراء و تصمیمات این کمیته به عنوان مرجع ملی رسیدگی به دعاوی قراردادی فوتبال باشیم.

https://dailybulletin.ir/30/12/2021/%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%b9%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%85%d9%87%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d9%85/