رکورد تیروکمان ایران در ماده کامپوند شکسته شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی با کمان، مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند و تیم ملی دانشجویان صبح امروز در سایت تیراندازی با کمان کشورمان برگزار شد.

محمدصالح پالیزبان در مسابقات انتخابی تیم ملی کامپوند موفق شد با امتیاز ۷۱۳ رکورد ایران را بعد از ۷ سال بشکند.

پیش از این رکورد در اختیار اسماعیل عبادی با امتیاز ۷۱۰ بودکه پالیزبان موفق به شکست این رکورد شد.

https://dailybulletin.ir/31/12/2021/%d8%b1%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%aa%db%8c%d8%b1%d9%88%da%a9%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d8%af%d9%87-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%d9%88%d9%86%d8%af-%d8%b4/