معاون اجرایی استقلال حکم گرفت

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، با حکم مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقلال امیر سلطانی به عنوان معاون اجرایی باشگاه استقلال منصوب شد.

امیر سلطانی سابقه کار در باشگاه استقلال به عنوان مشاور، عضو کمیته انضباطی و معاونت ورزشی را دارد. وی همچنین به عنوان قائم مقام باشگاه نساجی هم فصل گذشته فعالیت داشته‌ است.

پیش از این سعید فتاحی سمت معاونت اجرایی استقلال را بر عهده داشت.

https://dailybulletin.ir/11/08/2022/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%ad%da%a9%d9%85-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa/